MedDeV

cybersecurity

THE NEW FDA CYBERSECURITY GUIDANCE

מה צפוי לקרות בעולם המכשור הרפואי ב-2024?

ניהול סיכונים כתנאי מקדים לשימוש בכלי AI ו-GAI בתהליכי פיתוח מכשור רפואי ותוכנה רפואית

הצורך בבדיקות תוכנה ובתיעוד בהתאם להנחיות הרגולטור – לא מסתיים לעולם!

איך הפכו בודקי התוכנה (SQA) לאחת הפונקציות החשובות ביותר בתהליך הפיתוח?

Time is Money: איך הגשה רגולטורית נכונה ואפקטיבית יכולה לצמצם את זמן היציאה אל השוק עבור חברות מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית?

אבטחת סייבר בתחום המכשור הרפואי – כך תעשו את זה נכון!

Cybersecurity in the Medical Device Industry

Medical Device Cybersecurity: What You Need to Know