MedDeV

AI

תהליך פיתוח תוכנה למכשור רפואי – דגשים בתהליך הפיתוח והתייחסות לרגולציה ובקרת איכות

התקנות החדשות ברגולציה לתחום המכשור הרפואי מבוסס בינה מלאכותית לשנת 2024